פעילות ענפה


בישראל פעילות ענפה של עשרות אלפי תאגידים בתחום המגזר השלישי, הפועלים ללא כוונת רווח, ביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), הקדשים ואגודות שונות.

צוות המשרד מלווה גופים ללא מטרות רווח, בפעילות הולכת וגוברת בתחום מורכב זה - הן בליווי יומיומי והתקשרויות עסקיות שוטפות (לרבות משאים ומתנים על הסכמים שוטפים) והן בענף הרגולציה של תחום זה - באמצעות פעילות מגוונת אל מול משרדי הממשלה ורשויות המס.


פעילות ענפה


בישראל פעילות ענפה של עשרות אלפי תאגידים בתחום המגזר השלישי, הפועלים ללא כוונת רווח, ביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), הקדשים ואגודות שונות.

צוות המשרד מלווה גופים ללא מטרות רווח, בפעילות הולכת וגוברת בתחום מורכב זה - הן בליווי יומיומי והתקשרויות עסקיות שוטפות (לרבות משאים ומתנים על הסכמים שוטפים) והן בענף הרגולציה של תחום זה - באמצעות פעילות מגוונת אל מול משרדי הממשלה ורשויות המס.


פעילות ענפה


בישראל פעילות ענפה של עשרות אלפי תאגידים בתחום המגזר השלישי, הפועלים ללא כוונת רווח, ביניהם עמותות, חברות לתועלת הציבור (חל"צ), הקדשים ואגודות שונות.

צוות המשרד מלווה גופים ללא מטרות רווח, בפעילות הולכת וגוברת בתחום מורכב זה - הן בליווי יומיומי והתקשרויות עסקיות שוטפות (לרבות משאים ומתנים על הסכמים שוטפים) והן בענף הרגולציה של תחום זה - באמצעות פעילות מגוונת אל מול משרדי הממשלה ורשויות המס.


שירות מגוון


כחלק מהשירות שמעניק צוות המשרד ללקוחותיו, מסייע הצוות המיומן של משרד שנהר-דולב במגוון היבטים משפטיים של הכנת דו"חות שנתיים וכן מסייע המשרד בטיפול ובייצוג מול הרגולטורים הרלבנטיים בביקורות שוטפות ונקודתיות - עבודה הדורשת ידע, מיומנות וניסיון בתחומי הרגולציה המשפטית של ארגונים ללא כוונת רווח, החשבונאות והמיסוי וזאת לצד התעדכנות יומיומית בחקיקה והפסיקה בתחום.


שירות מגוון


כחלק מהשירות שמעניק צוות המשרד ללקוחותיו, מסייע הצוות המיומן של משרד שנהר-דולב במגוון היבטים משפטיים של הכנת דו"חות שנתיים וכן מסייע המשרד בטיפול ובייצוג מול הרגולטורים הרלבנטיים בביקורות שוטפות ונקודתיות - עבודה הדורשת ידע, מיומנות וניסיון בתחומי הרגולציה המשפטית של ארגונים ללא כוונת רווח, החשבונאות והמיסוי וזאת לצד התעדכנות יומיומית בחקיקה והפסיקה בתחום.


שירות מגוון


כחלק מהשירות שמעניק צוות המשרד ללקוחותיו, מסייע הצוות המיומן של משרד שנהר-דולב במגוון היבטים משפטיים של הכנת דו"חות שנתיים וכן מסייע המשרד בטיפול ובייצוג מול הרגולטורים הרלבנטיים בביקורות שוטפות ונקודתיות - עבודה הדורשת ידע, מיומנות וניסיון בתחומי הרגולציה המשפטית של ארגונים ללא כוונת רווח, החשבונאות והמיסוי וזאת לצד התעדכנות יומיומית בחקיקה והפסיקה בתחום.


ליווי בכל השלבים


לצוות המשרד מומחיות וידע רב בהקמה ובליווי של תאגידים ללא מטרות רווח, החל משלב ההקמה והרישום (לרבות תקנוני ייסוד התאגידים), דרך ניהול הליכים פורמליים (קיום אסיפות, מינוי לתפקידים, אישור פעולות המצריכות הליכי אישור מיוחדים ודיווח לגורמים הרלבנטיים), עובר בקבלת אישורי ניהול תקין וכלה בפיתוח עסקי וניהול התקשרויות כלכליות ייחודיות לארגונים ללא כוונת רווח, לרבות קבלת מענקים וניהול מיזמים משותפים במימון משרדי ממשלה ורשויות שונות.


ליווי בכל השלבים


לצוות המשרד מומחיות וידע רב בהקמה ובליווי של תאגידים ללא מטרות רווח, החל משלב ההקמה והרישום (לרבות תקנוני ייסוד התאגידים), דרך ניהול הליכים פורמליים (קיום אסיפות, מינוי לתפקידים, אישור פעולות המצריכות הליכי אישור מיוחדים ודיווח לגורמים הרלבנטיים), עובר בקבלת אישורי ניהול תקין וכלה בפיתוח עסקי וניהול התקשרויות כלכליות ייחודיות לארגונים ללא כוונת רווח, לרבות קבלת מענקים וניהול מיזמים משותפים במימון משרדי ממשלה ורשויות שונות.


ליווי בכל השלבים


לצוות המשרד מומחיות וידע רב בהקמה ובליווי של תאגידים ללא מטרות רווח, החל משלב ההקמה והרישום (לרבות תקנוני ייסוד התאגידים), דרך ניהול הליכים פורמליים (קיום אסיפות, מינוי לתפקידים, אישור פעולות המצריכות הליכי אישור מיוחדים ודיווח לגורמים הרלבנטיים), עובר בקבלת אישורי ניהול תקין וכלה בפיתוח עסקי וניהול התקשרויות כלכליות ייחודיות לארגונים ללא כוונת רווח, לרבות קבלת מענקים וניהול מיזמים משותפים במימון משרדי ממשלה ורשויות שונות.