מובילים בתחום


משרד עורכי הדין שנהר דולב הינו אחד מהמשרדים המובילים בתחום התובענות הייצוגיות ובאמתחתו ליווי נתבעים בתיקים בעלי משמעויות כלכליות המגיעות לסכומים של מאות מיליוני שקלים.

כחלק מהליווי המשפטי שמעניק המשרד לתאגידי ענק בישראל ובעולם, מלווה צוות המשרד גם תיקי תובענות ייצוגיות המוגשות כנגד אותם תאגידים במטרה להשיא עבורם את התוצאות הטובות ביותר שיעלו בקנה אחד עם רצון הצדדים.


מובילים בתחום


משרד עורכי הדין שנהר דולב הינו אחד מהמשרדים המובילים בתחום התובענות הייצוגיות ובאמתחתו ליווי נתבעים בתיקים בעלי משמעויות כלכליות המגיעות לסכומים של מאות מיליוני שקלים.

כחלק מהליווי המשפטי שמעניק המשרד לתאגידי ענק בישראל ובעולם, מלווה צוות המשרד גם תיקי תובענות ייצוגיות המוגשות כנגד אותם תאגידים במטרה להשיא עבורם את התוצאות הטובות ביותר שיעלו בקנה אחד עם רצון הצדדים.


מובילים בתחום


משרד עורכי הדין שנהר דולב הינו אחד מהמשרדים המובילים בתחום התובענות הייצוגיות ובאמתחתו ליווי נתבעים בתיקים בעלי משמעויות כלכליות המגיעות לסכומים של מאות מיליוני שקלים.

כחלק מהליווי המשפטי שמעניק המשרד לתאגידי ענק בישראל ובעולם, מלווה צוות המשרד גם תיקי תובענות ייצוגיות המוגשות כנגד אותם תאגידים במטרה להשיא עבורם את התוצאות הטובות ביותר שיעלו בקנה אחד עם רצון הצדדים.


ידע וניסיון חסרי תחליף


צוות עורכי הדין במשרד הינו בעל ניסיון בייצוג בפני ערכאות המשפט השונות בתביעות מסוג זה, העומדות על סכומים משמעותיים ומוגשות לרוב על ידי תובעים רבים, בתחומים הנוגעים בעיקר לענייני צרכנות.

צוות עורכי הדין במשרד מעורה ומיומן בכל שלבי הליך התובענה הייצוגית – החל משלב אישורה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט, עובר בבחינת הסעדים המתבקשים והפיצוי לתובע הייצוגי וכן בהליכי הסדרי פשרה לרבות התמודדות עם הבעיות במהלכם – בעיית הנציג ובעיית תביעות הסרק.


ידע וניסיון חסרי תחליף


צוות עורכי הדין במשרד הינו בעל ניסיון בייצוג בפני ערכאות המשפט השונות בתביעות מסוג זה, העומדות על סכומים משמעותיים ומוגשות לרוב על ידי תובעים רבים, בתחומים הנוגעים בעיקר לענייני צרכנות.

צוות עורכי הדין במשרד מעורה ומיומן בכל שלבי הליך התובענה הייצוגית – החל משלב אישורה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט, עובר בבחינת הסעדים המתבקשים והפיצוי לתובע הייצוגי וכן בהליכי הסדרי פשרה לרבות התמודדות עם הבעיות במהלכם – בעיית הנציג ובעיית תביעות הסרק.


ידע וניסיון חסרי תחליף


צוות עורכי הדין במשרד הינו בעל ניסיון בייצוג בפני ערכאות המשפט השונות בתביעות מסוג זה, העומדות על סכומים משמעותיים ומוגשות לרוב על ידי תובעים רבים, בתחומים הנוגעים בעיקר לענייני צרכנות.

צוות עורכי הדין במשרד מעורה ומיומן בכל שלבי הליך התובענה הייצוגית – החל משלב אישורה כתובענה ייצוגית על ידי בית המשפט, עובר בבחינת הסעדים המתבקשים והפיצוי לתובע הייצוגי וכן בהליכי הסדרי פשרה לרבות התמודדות עם הבעיות במהלכם – בעיית הנציג ובעיית תביעות הסרק.


מענה כולל לצרכי הלקוחות


על לקוחות המשרד נמנות חברות גדולות במשק הישראלי, נציגויות חברות מובילות מעבר לים וכן תאגידים בינלאומיים זרים אותם מלווה צוות המשרד באופן יומיומי שוטף בכל פעילותם העסקית.


מענה כולל לצרכי הלקוחות


על לקוחות המשרד נמנות חברות גדולות במשק הישראלי, נציגויות חברות מובילות מעבר לים וכן תאגידים בינלאומיים זרים אותם מלווה צוות המשרד באופן יומיומי שוטף בכל פעילותם העסקית.


מענה כולל לצרכי הלקוחות


על לקוחות המשרד נמנות חברות גדולות במשק הישראלי, נציגויות חברות מובילות מעבר לים וכן תאגידים בינלאומיים זרים אותם מלווה צוות המשרד באופן יומיומי שוטף בכל פעילותם העסקית.