ליווי לקוחות מגוונים


למשרד שנהר-דולב מומחיות ייחודית בליווי חברות מסחריות ישראליות לצד בינלאומיות בתחום המשפט המסחרי והוא נחשב למשרד מוביל, המלווה את לקוחותיו בפעילויות תאגידיות שוטפות, בתהליכים והסכמים מסחריים, כמו גם בטיפול וניהול בעיות שוטפות של תאגידים שונים, לרבות ייצוג בערכאות המשפט השונות.

כחלק מהליווי השוטף, מעניק צוות המשרד ייעוץ משפטי וייצוג בפני הרשויות השונות, מנהל משאים ומתנים מורכבים בעסקאות ייחודיות ועורך הסכמים מסחריים במגוון נושאים.


ליווי לקוחות מגוונים


למשרד שנהר-דולב מומחיות ייחודית בליווי חברות מסחריות ישראליות לצד בינלאומיות בתחום המשפט המסחרי והוא נחשב למשרד מוביל, המלווה את לקוחותיו בפעילויות תאגידיות שוטפות, בתהליכים והסכמים מסחריים, כמו גם בטיפול וניהול בעיות שוטפות של תאגידים שונים, לרבות ייצוג בערכאות המשפט השונות.

כחלק מהליווי השוטף, מעניק צוות המשרד ייעוץ משפטי וייצוג בפני הרשויות השונות, מנהל משאים ומתנים מורכבים בעסקאות ייחודיות ועורך הסכמים מסחריים במגוון נושאים.


ליווי לקוחות מגוונים


למשרד שנהר-דולב מומחיות ייחודית בליווי חברות מסחריות ישראליות לצד בינלאומיות בתחום המשפט המסחרי והוא נחשב למשרד מוביל, המלווה את לקוחותיו בפעילויות תאגידיות שוטפות, בתהליכים והסכמים מסחריים, כמו גם בטיפול וניהול בעיות שוטפות של תאגידים שונים, לרבות ייצוג בערכאות המשפט השונות.

כחלק מהליווי השוטף, מעניק צוות המשרד ייעוץ משפטי וייצוג בפני הרשויות השונות, מנהל משאים ומתנים מורכבים בעסקאות ייחודיות ועורך הסכמים מסחריים במגוון נושאים.


ייצוג תאגידים בינלאומיים


למשרד התמחות ייחודית בליווי תאגידים בינלאומיים וטיפול בצרכיהם השוטפים, תוך היכרות הדין הזר בתחומי משפט שונים, הנדרשים במסגרת ליווי יומיומי ותוך הבנת והכרת התרבויות ודרכי ניהול משא ומתן מסחרי במדינות מעבר לים.

צוות המשרד מתמחה גם בליווי חברות בעלות פעילות ניכרת בזירה השיווקית, הפרסומית והתדמיתית, הוא עוסק בהתקשרויות הנגזרות מפעילויות אלו ומעניק ייעוץ יומיומי בנושאי פרסום בערוצי תקשורת שונים ופותר סוגיות בתחום דיני השיווק והפרסום.


ייצוג תאגידים בינלאומיים


למשרד התמחות ייחודית בליווי תאגידים בינלאומיים וטיפול בצרכיהם השוטפים, תוך היכרות הדין הזר בתחומי משפט שונים, הנדרשים במסגרת ליווי יומיומי ותוך הבנת והכרת התרבויות ודרכי ניהול משא ומתן מסחרי במדינות מעבר לים.

צוות המשרד מתמחה גם בליווי חברות בעלות פעילות ניכרת בזירה השיווקית, הפרסומית והתדמיתית, הוא עוסק בהתקשרויות הנגזרות מפעילויות אלו ומעניק ייעוץ יומיומי בנושאי פרסום בערוצי תקשורת שונים ופותר סוגיות בתחום דיני השיווק והפרסום.


ייצוג תאגידים בינלאומיים


למשרד התמחות ייחודית בליווי תאגידים בינלאומיים וטיפול בצרכיהם השוטפים, תוך היכרות הדין הזר בתחומי משפט שונים, הנדרשים במסגרת ליווי יומיומי ותוך הבנת והכרת התרבויות ודרכי ניהול משא ומתן מסחרי במדינות מעבר לים.

צוות המשרד מתמחה גם בליווי חברות בעלות פעילות ניכרת בזירה השיווקית, הפרסומית והתדמיתית, הוא עוסק בהתקשרויות הנגזרות מפעילויות אלו ומעניק ייעוץ יומיומי בנושאי פרסום בערוצי תקשורת שונים ופותר סוגיות בתחום דיני השיווק והפרסום.


היכרות עם ערכאות המשפט


מלבד לליווי תאגידי שוטף, מעניק המשרד ייצוג וליווי מקצועי ואיכותי עבור לקוחותיו בתביעות בפני ערכאות המשפט השונות, לרבות בייצוג לקוחותיו בתובענות ייצוגיות רחבות היקף ובעלות משמעויות מסחריות מהותיות.


היכרות עם ערכאות המשפט


מלבד לליווי תאגידי שוטף, מעניק המשרד ייצוג וליווי מקצועי ואיכותי עבור לקוחותיו בתביעות בפני ערכאות המשפט השונות, לרבות בייצוג לקוחותיו בתובענות ייצוגיות רחבות היקף ובעלות משמעויות מסחריות מהותיות.


היכרות עם ערכאות המשפט


מלבד לליווי תאגידי שוטף, מעניק המשרד ייצוג וליווי מקצועי ואיכותי עבור לקוחותיו בתביעות בפני ערכאות המשפט השונות, לרבות בייצוג לקוחותיו בתובענות ייצוגיות רחבות היקף ובעלות משמעויות מסחריות מהותיות.