ירין שחף נגד ל.ש.ד מהלכים פרסומיים – הפרת הסכם פרסום על גבי שלטי חוצות