מדינת ישראל נגד הלל כהן – זיכוי מהפרת צווי איסור פרסום